Random LEGENDARY 3 Keys – Steam Key

215.000

Nền tảng: Steam
Có thể kích hoạt tại: Việt Nam
Loại: Key
Phiên bản: Toàn Cầu

Danh mục:

Mô tả sản phẩm Random LEGENDARY 3 Keys

Cảnh báo! Sau khi mua hàng, bạn sẽ nhận được một gói game được mô tả như sau: “tên game”: xxxxx-xxxxx-xxxxx (key) được phân tách bằng dấu cách hoặc dấu phẩy.

Random LEGENDARY 3 Keys sau đây chứa các gói hàng được lựa chọn trước gồm 3 mã CD-Keys của Steam có giá trị khác nhau. Các gói này được chọn ngẫu nhiên trong quá trình mua hàng.

Random LEGENDARY 3 Keys - Steam Key - Toàn Cầu

Random LEGENDARY 3 Keys – Steam Key – Toàn Cầu

Vui lòng lưu ý rằng người mua chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất kỳ sự không tương thích nào liên quan đến phần cứng, hệ điều hành, v.v. (Cả những trò chơi không tương thích với máy tính Apple và những trò chơi có yêu cầu hệ thống cao hơn so với phần cứng của người mua đều không được hoàn trả). Hơn nữa, do hạn chế số lượng hàng tồn kho từ người bán, các gói từ cùng một người bán không được hoàn trả.

Xin vui lòng xem xét lựa chọn các ưu đãi khác khi mua số lượng lớn.

Random LEGENDARY 3 Keys sau đây chứa các mã CD-Keys của Steam có giá trị khác nhau, được chọn ngẫu nhiên. Vui lòng lưu ý rằng người mua chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất kỳ sự không tương thích nào liên quan đến phần cứng, hệ điều hành, v.v. (Cả những trò chơi không tương thích với máy tính Apple và những trò chơi có yêu cầu hệ thống cao hơn so với phần cứng của người mua đều không được hoàn trả). Hơn nữa, do hạn chế số lượng hàng tồn kho từ người bán, các mã key từ cùng một người bán không được hoàn trả. Xin vui lòng xem xét lựa chọn các ưu đãi khác khi mua số lượng lớn.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRÒ CHƠI – Mỗi mã key trong mỗi phiên đấu giá có giá trị tối thiểu là 19,99 € hoặc cao hơn so với giá cơ sở của cửa hàng Steam tại châu Âu.
ĐIỂM METACRITIC và ĐÁNH GIÁ NGƯỜI DÙNG STEAM được xem xét – ưu đãi áp dụng cho các trò chơi có điểm Metascore ít nhất là 80% hoặc có đánh giá tổng thể tích cực hoặc cao hơn trên cửa hàng Steam.
KHÔNG có trò chơi miễn phí! KHÔNG có mã DLC! KHÔNG có mã thử nghiệm!
Nếu bạn yêu thích những trò chơi tốt và chất lượng, thì đây chính là ưu đãi dành cho bạn! Random LEGENDARY 3 Keys này cung cấp mã CD-key độc đáo có thể kích hoạt trên nền tảng Steam.

Rate this product

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Random LEGENDARY 3 Keys – Steam Key”