Rust (PC) – Steam Account

575.000

Rust (PC) – Steam Account – Toàn Cầu. Cảnh báo! Đây là một tài khoản, KHÔNG phải là mã số kỹ thuật số và không thể kích hoạt trên một tài khoản Steam hiện có. Đây là một tài khoản duy nhất dành cho một khách hàng.

Danh mục:

Mô tả sản phẩm Rust (PC) – Steam Account – Toàn Cầu Rust 1Rust 2

Rust (PC) – Steam Account – Toàn Cầu. Cảnh báo! Đây là một tài khoản, KHÔNG phải là mã số kỹ thuật số và không thể kích hoạt trên một tài khoản Steam hiện có. Đây là một tài khoản duy nhất dành cho một khách hàng.

Sau khi hoàn thành việc mua hàng, bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập, mật khẩu vào tài khoản Steam và hướng dẫn kích hoạt để chơi trò chơi. Thông tin đăng nhập liên quan có thể được thay đổi sau khi đăng nhập.

Lưu ý! Khi thông tin đăng nhập vào tài khoản được cung cấp cho khách hàng, người mua chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài khoản.

Mục tiêu duy nhất trong Rust là sống sót.Rust 3

Để làm điều này, bạn sẽ cần vượt qua những khó khăn như đói, khát và lạnh. Xây dựng một ngọn lửa. Xây dựng một nơi ẩn náu. Săn động vật để có thịt. Bảo vệ bản thân khỏi người chơi khác. Hợp tác với người chơi khác và cùng nhau tạo thành một thị trấn.Làm bất cứ điều gì cần thiết để sống sót.

Yêu cầu hệ thống

Dưới đây là thông số yêu cầu tối thiểu và đề xuất cho Rust (PC) – Tài khoản Steam – Toàn cầu. Do sự thay đổi tiềm năng trong lập trình, yêu cầu hệ thống tối thiểu cho Rust (PC) – Tài khoản Steam – Toàn cầu có thể thay đổi theo thời gian.Rust 4

Minimal requirements

PROCESSOR

Intel Core i5 3 GHz

GRAPHICS

GeForce 8600

MEMORY

4 GB

SYSTEM

Windows XP

DISK SPACE

1 GB

OTHER

Recommended requirements

PROCESSOR

GRAPHICS

MEMORY

SYSTEM

DISK SPACE

OTHER

 

Rate this product

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Rust (PC) – Steam Account”